Zemědělské trysky

standard

Standardní

 Cenově nejdostupnější trysky

Výborná pokryvnost

Vyznačují se však citlivostí k úletu větrem

protiúletové

Nízkoúletové

Trysky vysoce snižující úlet

Větší kapky

Použití se doporučuje především, pokud není možné zajistit optimální postřikové podmínky a postřik přitom nemůže být odložen

IDKT

Dvouštěrbinové

Trysky s dvojitým plochým paprskem

Vyznačují se špičkovou pokryvností

Vhodné pro fungicidy, insekticidy, jemné herbicidní postřiky

Lze použít i ve větru

Special

Speciální

 Trysky s paprskem dutého kužele jsou vhodné pro rosiče určené do sadů a vinic.

Dále v této kategorii najdete trysky mimostředové a trysky pro preemergentní postřik.

Dam

Trysky pro kapalná hnojiva

Nejlepší volba pro aplikaci kapalných hnojiv.

Dokonalé pokrytí s minimálním rizikem spálení plodin.

Výběr trysky pro postřikovače:

Výběr správné trysky je nezbytný pro maximální efektivnost a hospodárnost. Při výběru trysky vždy dodržujte doporučení výrobce chemické látky, abyste docílili správnosti aplikace a kvality postřiku. Vždy dodržujte výběr správného typu trysky, aplikační dávku v závislosti na pojezdové rychlosti a zároveň také přihlédněte na aktuální povětrnostní podmínky.

Dělení dle použitého materiálu:

Plastové – vysoce odolný plast
Keramické – keramické vložka – ze zkušenosti nejlepší
Ušlechtilá ocel – vložka z ušlechtilé oceli
Celomosazné

Tabulka trysek Lechler

Mobilní aplikace k výběru trysek

Stáhněte si do mobilu některou z těchto aplikací, které Vám umožní lépe porozumět tryskám a vybrat ty správné.

Lechler

TeeJet

Android
iOS
Android
iOS