Nesený postřikovač BARGAM 

   • Lakovaný ocelový rám a ramena
   • Kompaktní hlavní polyetylenová nádrž
   • Nádrž na čistou vodu, nádrž pro mytí rukou
   • Ekomixer na přípravu postřiků 30 l uchycený na pružinovém držáku
   • Rychlé připojení plnicí hadice Cam lock
   • Míchání pomocí hydraulického míchadla
   • Mytí systému s by-pass ventilem
   • Nízkotlaké membránové čerpadlo AR 180/20
   • 5-sekční regulační jednotka, elektrická, ovládaná z kabiny