Rádi bychom Vás informovali o možnosti čerpání z dotačního programu na projekty rozvoje venkova v rámci Strategického plánu
SZP na období 2023–2027.

Tento dotační program může být použit na koupi zemědělské techniky, mj. i postřikovačů.

Příjem žádostí bude probíhat pouze prostřednictvím Portálu farmáře v termínu od 22. 8. 2023 8:00 hodin do 12. 9. 2023 18:00 hodin.

V 1. kole se rozdělí více než 8 mld. Kč, které budou směřovat zejména na investice do zemědělských a potravinářských podniků a na zahájení činnosti mladých zemědělců. Nedílnou součástí 1. kola je podpora inovací a projektů spolupráce.

Níže si můžete prohlédnout dokumenty, ve kterých najdete všechny potřebné informace.