Postřikovače - výroba, prodej a servis, manipulační technika, střešní světlíkyDůvody pro MGM?

  České spolehlivé
prověřené výrobky
  Výborný poměr
cena / výkon strojů
  Rychlý a kvalitní
servis strojů
  Silná a stabilní firma
od roku 1992

 

Důraz na kvalitu a výkon

Důraz na kvalitu a výkon

Společnost ÚSOVSKO a.s. byla založena v roce 1995, kdy navázala na hospodaření předchozího zemědělského družstva. Dnešní koncern ÚSOVSKO zahrnuje 17 zemědělských, potravinářských, obchodních a průmyslových společností se 750 zaměstnanci. Celý koncern je organizačně rozdělen na dvě centra: zemědělsko-potravinářské v Klopině na Olomoucku a průmyslové v Šumperku.

 

Samojízdný postřikovač Bargam

Nejen silná zemědělská výroba

V rámci zemědělské výroby společnost ÚSOVSKO obhospodařuje 20 000 ha půdy v Olomouckém a Plzeňském kraji.

Rostlinná výroba je zaměřena na pěs tování obilnín, převážně potravinářské pšenice, sladovnického ječmene, ovsa nahého a kukuřice, dalšími plodinami jsou řepka olejka, mák, cukrovka a krmné plodiny pro potřeby živočišné výroby. Ta je zaměřena především na chov mléčného a masného skotu. Mléčný skot holštýnského plemene ročně vyprodukuje více než 17 milionů litrů mléka. Hlavní mléčnou farmou je středisko v Šumvaldu s kapacitou 1300 dojnic, vybavené moderní dojírnou, třemi mobilními míchárnami krmných směsí a nejmodernějšími technologiemi ustájení.

Pastevní odchov krav bez tržní produkce mléka plemene charolais společnost provozuje na výměře téměř 5000 ha trvalých travních porostů.

Okrajově se ÚSOVSKO a. s. věnuje také chovu ryb v rybnících. Další zaji mavou aktivitou je oborní chov daňků, sibiřských jelenů maralů, jelenů sik a muflonů.

Významnou činností společnosti je také ovocnářství. V sadech pěstuje především jabloně, višně, červený a černý rybíz. Moderní sady jabloní jsou vybaveny závlahovým systémem a protikroupovými ochrannými sítěmi. Sklizené ovoce putuje do skladu s kapacitou 2500 t, v němž je udržována optimální vlhkost a trvalá chladírenská teplota 2 °C (z toho 1800 t ovoce je skladováno ve speciálním systému ULO - nejmodernější technologii skladování).

Postřikovač Bargam

Společnost ÚSOVSKO je známa také díky jednomu potravinářskému produktu – tyčince Fit. Výroba müsli tyčinek Fit je soustředěna do výrobní haly v obci Klopina, vybudované v roce 2004. Tyčinky jsou vyráběny pod vlastními značkami Fit müsli, Fit Nature, Fit fruit, Fit BIO müsli, Fit fruitik, Fit GO, Fit Challenger, Fit Protein, ale také pod privátními značkami. Závod Oneš v Šumvaldě pak zaměřuje svoji výrobu na extrudované a fritované snacky, převážně pod značkou Bersi. Výrobu a distribuci výrobků značek Fit a Bersi zajišťuje dceřiná akciová společnost ÚSOVSKO FOOD.

Z uvedeného je zřejmé, že ve společnosti ÚSOVSKO jsou při všech výrobních činnostech využívány nejmodernější technologie a nejvýkonnější technika. A to plati i o technice aplikační.

 

Aplikační technika

Postřikovače patří ve všech hospodářstvích, ať malých, nebo velkých, mezi nejdůležitější stroje. Jejich rameny protékají drahé přípravky na ochranu rostlin, jejichž aplikaci je třeba provést v přesně daném termínu, šetrně, s ohledem na životnímu prostředí, s vazbou na ochranu povrchových a podzemních vod. Proto by měl být postřikovač výkonný, pracovat velmi přesně a být provozně spolehlivý. Vysoké nároky na tuto sofisti kovanou techniku mají samozřejmě i ve středisku rostlinné výroby ÚSOVSKO AGRO s. r. o. v Klopině. Toto středisko obhospodařuje 5100 ha orné půdy a ochrana rostlin patří mezi nejdůležitější pracovní operace. Nebylo tomu tak vždy. Agronom společnosti Arnošt Ryšavý je specialistou na výživu rostlin a v podniku pracuje již tři desítky let. „Když jsem začínal, obhospodařovali jsme 2000 ha a moc se nestříkalo, spíše se okopávalo nebo plečkovalo,“ vzpomíná agronom a pokračuje: „Měli jsme dva Kertitoxy, později přestavěnou IFU a pak Garanty. Nejstarší techniku pak vystřídaly tažené postřikovače MGM, které máme doposud. Využíváme je pro práci na příliš malých nebo svažitých pozemcích.“ Dnes je však již zcela jiná doba než před lety. Nasazení postřikovačů je v tomto středisku vysoké. Ve společnosti ÚSOVSKO zpracovávají půdu s využitím minimalizačních technologií, což klade zvýšené nároky na ochranu rostlin. „Když neořeme, musíme aplikovat totální herbicidy (glyfosáty), přerušení zelených mostů a odplevelení před setím ozimých plodin," vysvětluje agronom Ryšavý. Kromě aplikace přípravků na ochranu rostlin v tomto středisku postřikovače navíc využívají také k aplikaci kapalných hnojiv.

Tažené postřikovače pracují velmi dobře, ale mají jednu konstrukční nevýhodu. Souprava postřikovače s traktorem je limitována světlou výškou. „Při pěstování řepky a kukuřice potřebujeme aplikační techniku s velkou světlou výškou, tedy samojízdný postřikovač. Ten je třeba také při ošetřování klasů obilnin," vyjmenovává agronom důvody, proč se stal samojízdný postřikovač naprosto nepostradatelným strojem.

 

Historie od roku 2009

První moderní samojízdný postřikovač si v Klopině pořídili v roce 2009. „Když jsme jej vybírali, zvažovali jsme více značek. Posuzovali jsme technické provedení i cenu. Jeli jsme se podívat do výrobních závodů i do zemědělských podniků, kde postřikovače provozovali, třeba i do Polska," popisuje Arnošt Ryšavý výběrové řízení na první samojízdný postřikovač. Nakonec vedení společnosti vybralo italský samojízdný postřikovač Bargam MAC 5000 S, který technickými parametry splňoval požadavky podniku a byl výrazně levnější než stejně vybavené stroje konkurenčních značek. „Postřikovač jsme si pořídili v plné výbavě, s rameny o pracovním záběru 24 m a s podporou vzduchu, centrálním mazáním podvozku stroje a hydraulicky stavitelným rozchodem kol. Podporu vzduchu považujeme za velmi důležitou, využíváme ji především při ošetření vysokých rostlin, řepky a kukuřice,“ vysvětluje agronom.

První samojízdný postřikovač pracoval na středisku v Klopině osm let, a to k naprosté spokojenosti jak vedení společnosti, tak i agronoma a obsluhy stroje. Za tu dobu odpracoval 8000 motohodin, ošetřil 100 000 ha a je stále v dobré formě. Proto si jej společnost ponechala a pouze jej přesunula na jiné středisko. Během osmi let provozu nepotřeboval žádnou větší opravu, řešily se pouze drobné opravy - například těsnění nebo výměny opotřebitelných dílů.

 

První vyrobený stroj nové řady

Když nastal čas na koupi nového postřikovače, proběhl jeho výběr opět velmi pečlivě, Agronom společnosti s obsluhou stroje opět porovnávali řadu různých strojů, aby nakonec volba padla znovu na značku Bargam. Nový samojízdný postřikovač Bargam MAC 5000 S-J, který od dubna letošního roku pracuje v Klopině, je navíc vůbec prvním vyrobeným strojem této řady. Oproti svému staršímu bratrovi doznal řady vylepšení, a tak přinesl do podniku novou, ještě vyšší kvalitu a také vyšší komfort pro obsluhu Františka Rutara, který tráví v kabině postřikovače i 12 hodinové směny.

Nový model postřikovače Bargam MAC 5000 SJ je vybaven silnějším motorem Iveco s maximálním výkonem 210 kW (původní měl výkon 172 kW), kvalitnějším, lépe odpruženým podvoz kem s elektronickým samostavitelným předním a zadním odpružením a vyhodnocováním zatížení jednotlivých náprav. Hydrostatický pojezd umožňuje plynule měnit pracovní rychlost v rozsahu 0 až 25 km/h a transportní rychlost od 0 do 40 km/h. Transportní rychlost 40 km/h je důležitým parametrem, neboť postřikovač přejíždí mezi hony vzdálenost až 70 km. Podvozek se světlou výškou 125 cm je vybaven nápravami s rozchodem 225 cm, poháněnými čtyřmi hydromotory Poclain (MHP20) nové modelové řady s automatickým elektronickým ovládáním. Jízdní vlastnosti zlepšuje protiprokluzový systém SRS. Obsluha má k dispozici tempomat v pracovním i transportním režimu s optimalizací otáček motoru v závislosti na pojezdové rychlosti a EKO režim jízdy snižující při transportu otáčky motoru na 1600 ot/min při zachování požadované rychlosti. Hydraulický systém řízení všech kol umožňuje jízdu v různých režimech včetně krabíhochodu. Starší postřikovač během roku pracuje na dvou sadách pneumatik - úzkých do řepky a širokých flotačních na jaro a podzim, v době zvýšené vlhkosti, kvůli minimalizaci zhutnění půdy. Nový postřikovač pracuje na jedné univerzální sadě pneumatik umožňující i dlouhé pře jezdy.

Postřikovací nástavbu tvoří nádrž o objemu 5000 l a hydropneumaticky odpružená ramena s pracovním zábě rem 24 m a podporou vzduchu. Ramena jsou rozdělena na jedenáct vypínatel ných sekcí s recirkulačním systémem a doplněna třemi senzory udržujícími nastavenou výšku nad porostem. Osazena jsou pěti sadami trysek pro pokrytí všech aplikačních požadavků během celé sezóny.

Nová, větší a komfortnější přetlaková kabina pro dvě osoby s panoramatickým sklem a elektronickou klimatizací s filtrem a šesti elektronicky ovládanými větracími průduchy nabízí mnohem větší pohodlí. Je vybavena pneumaticky odpruženým sedadlem řidiče a sklopným sedadlem spolujezdce, multifunkčním ergonomickým ovládacím panelem odpruženým spolu se sedadlem. Obsluha má k dispozici nový počítač pro řízení dávky Trimble TMX 2050 s velkým dotykovým displejem a možností vzdáleného přístupu. O přesnou práci se stará navigace GPS s placeným signálem a autopilot.

Z další výbavy kabiny jmenujme stereo přehrávač s handsfree sadou, chlazenou přihrádku nebo elektricky stavitelná zpětná zrcátka.

Postřikovač Bargam MAC 5000 S-J

 

Důvěru nezklamal

S prací posřikovačů Bargam jsou v Klopině dlouhá léta velmi spokojeni. Obsluha stroje František Rutar oceňoval již první postřikovač této značky. S novým strojem ale přišla nová kvalita. Jízda je mnohem klidnější díky lepšímu odpružení, delší rozvor kol přispívá k větší stabilitě a nový, silnější motor dosahuje nižší spotřeby pohonnýchhmot. Z hlediska údržby a obsluhy jej potěšilo centrální mazání nejen podvozku, ale i ramen, z kabiny ovládaný proplach potřikového systému za jízdy nebo vysokotlaký čistič pro omytí stroje před opuštěním pole.

Sezóna postřikovači začíná na jaře a končí v listopadu čí prosinci. Využíván je nejn pro chemickou ochranu rostlin, ale i pro hnojení DAM. Po sezóně jsou stroje odvezeny k prodejci, společnosti MGM a.s. v Holešově k posezónnímu servisu a následnému zazimování. „Na jaře si ho přivezeme a celý rok s ním jezdíme. Pokud se vyskytne na postřikovači závada, rychlost a operativnost servisu je na velmi vysoké úrovni a zatím k naší spokojenosti," pochvaluje si agronom.

V době reportáže měl nový postřikovač odpracováno 800 motohodin a ošetřil 6000 ha.

A jedna pochvala z Klopiny míří i k výrobci. Sympatickou vlastností firmy Bargam je, že přestože patří mezi přední světové výrobce samojízdných postřikovačů, dokáže pružně reagovat na připomínky a požadavky jednotli vých uživatelů a přizpůsobí postřikovače individuálním potřebám.

Obchodní partneři

Více referencí naleznete samozřejmě na webu TAOX - webdesign, webmarketing.

Kategorie
Tyto stránky ukládají soubory cookies, které pomáhají k jejich správnému fungování. Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies ROZUMÍM